ANASTASIA KULHAVá (česká republika)

Anastasia Kulhavá (Vlasová) se narodila v Sverdlovskě (Rusko).

Od útlého dětství se věnovala hudbě, zejména vokálu. Ve věku pěti let vstoupila do Jazz Sboru – jedného z nejslavnějších mladých vokálních souborů v Jekatěrinburgu, poté se stala jeho stálým účastníkem a sólistkou. Během své účasti v Jazz Sboru (1990 – 2006) spolupracovala s hudební skupinou «Čajf», podílela se na inscenaci kantáty K. Jenkinsu „Adiemus. Tance času“a stala se účastníkem a vítězem mnoha festivalů a soutěží po celém světě. Podílela se také na natáčení televizních vysílání na kanálu SGTRK.

Absolvovala hudební školu, kurz fortepiano u professora F.R.Pašnova.

V roce 2006 se Anastasiya stěhuje do České republiky, nicméně pokračuje ve spolupráci s Filharmonií Jekatěrinburgu.

Získané zkušenosti pomohly Anastasie zorganizovat mezinárodní hudební festival dětí a mládeže v Praze, který si okamžitě všiml městský úřad. S podporou městského úřada Anastasia spolu se svým týmem vytvořili celé festivalové hnutí, které zahrnuje 5 každoročních festivalů. Bez ohledu na obrovské zkušenosti organizace tvůrčích akci, Anastasia se pokračuje rozvijet vokální dovednosti, účastní se mistrovské kurzy u slavných zpěváků Evropy.

Anastasia má 4 vyšších vzdělání. Je vdaná a má malou dceru.