MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ ONLINE FESTIVAL

PRAVIDLA A NAŘÍZENÍ

CYBERART VI EDITION

PODÁNÍ ŽÁDOSTI DO 10 dubna 2021

OBECNÁ NAŘÍZENÍ

Účel festivalu

Účelem festivalu je vytvoření otevřeného prostoru pro rozvoj kulturních mezinárodních kontaktů ve sféře hudebního umění, pro rozvíjení respektu za výkony ve světové kultuře dětí a mládeže a také pro posilování přátelství a vzájemného porozumění mezi dětmi z různých státu.

Festival je pořádán pod záštitou:

 • Ministerstva kultury České republiky

 • Senátu České republiky

 • ZUŠ Vadima Petrova

 • Hudební nadace Alvaro Gomes

 • Pražské konzervatoře Jana Deyla

Účastníci festivalu

Účast ve festivalu je umožněna skupinám různých žánrů:

 • akademické, lidové a smíšené sbory,

 • dětské a mládežnické sbory,

 • vokální soubory a sólisté,

 • choreografické soubory a sólisté,

 • orchestry a smyčcové, dechové a lidové soubory a sólisté,

 • cirkusové soubory a sólisté,

 • folkové skupiny,

 • módní divadla,

 • hudební divadla,

 • a další.

Nominace

1. Dětský sbor (minimálně 15 členů, od 6 do 12 let) 

2. Mládežnický sbor (minimálně 15 členů, od 13 let do 26 let)  

3. Lidový sbor (minimálně 15 členů, bez věkového omezení)

4. Smíšený sbor (minimálně 15 členů, od 6 do 18 let)

5. Smíšený sbor dospělých (minimálně 15 členů, od 19 let)

6. Ženský sbor (minimálně 15 členů, bez věkového omezení)

7. Mužský sbor (minimálně 15 členů, bez věkového omezení)

8. Dětský vokální soubor (do 15 členů, od 6 do 12 let)

9. Mládežnický vokální soubor (do 15 členů, od 13 do 18 let) 

10. Vokální soubor (do 15 členů, od 19 let)

11. Klasický tanec first steps (оd 4 dо 6 let)

12. Klasický tanec – mladší skupina (оd 7 dо 10 let)

13. Klasický tanec – střední skupina (od 11 do 14 let)

14. Klasický tanec – starší skupina (od 15 do 18 let)

15. Klasický tanec – mládežnická skupina (od 19 do 26 let)

16. Klasický tanec – dospělá skupina (od 20 let)

17. Klasický tanecsmíšená skupina (od 6 do 26 let)

18. Lidový tanec – first steps (od 4 do 6 let)

19. Lidový tanec – mladší skupina (od 7 do 10 let)

20. Lidový tanec – střední skupina (od 11 do 14 let)

21. Lidový tanec – starší skupina (od 15 do 18 let)

22. Lidový tanec – mládežnická skupina (od 19 do 26 let)

23. Lidový tanec – dospělá skupina (od 20 let)

24. Lidový tanecsmíšená skupina (od 6 do 26 let)

25. Lidový tanec stilizace – first steps (od 4 do 6 let)

26. Lidový tanec stilizace – mladší skupina (od 7 do 10 let)

27. Lidový tanec stilizace – střední skupina (od 11 do 14 let)

28. Lidový tanec stilizace – starší skupina (od 15 do 18 let)

29. Lidový tanec stilizace – mládežnická skupina (od 19 do 26 let)

30. Lidový tanec stilizace – dospělá skupina (od 20 let)

31. Lidový tanec stilizacesmíšená skupina (od 6 do 26 let)

32. Moderní tanec – first steps (od 4 do 6 let)

33. Moderní tanec – mladší skupina (od 7 do 10 let)

34. Moderní tanec – střední skupina (od 11 do 14 let)

35. Moderní tanecstarší skupina (od 15 do 18 let)

36. Moderní tanec – mládežnická skupina (od 19 do 26 let)

37. Moderní tanec – dospělá skupina (od 20 let)

38. Moderní tanec – smíšená skupina (od 6 do 26 let)

39. Varietní tanec first steps (od 4 do 6 let)

40. Varietní tanec – mladší skupina (od 7 do 10 let)

41. Varietní tanec – střední skupina (od 11 do 14 let)

42. Varietní tanec – starší skupina (od 15 do 18 let)

43. Varietní tanec – mládežnická skupina (od 19 do 26 let)

44. Varietní tanec – dospělá skupina (od 20 let)

45. Varietní tanec – smíšená skupina (od 6 do 26 let)

46. Street dance/hip-hop first steps (оd 4 do 6 let)

47. Street dance/hip-hop mladší skupina (оd 7 do 10 let)

48. Street dance/hip-hop střední skupina (оd 11 do 14 let)

49. Street dance/hip-hop starší skupina (оd 15 do 18 let)

50. Street dance/hip-hop mládežnická skupina (оd 19 do 26 let)

51. Street dance/hip-hop dospělá skupina (оd 20 let)

52. Street dance/hip-hop smíšená skupina (оd 6 do 26 let)

53. Orientální tanec

54. Latinsko-americký tanec

55. Akrobatická gymnastika

56. Choreografie malá forma (do 4 členů)

57. Orchestr – mladší skupina (od 6 do 14 let)

58. Orchestr – starší skupina (od 15 do 26 let)  

59. Orchestr – dospělá skupina (od 20 let)

60. Instrumentální soubor – mladší skupina (od 6 do 14 let)

61. Instrumentální soubor – starší skupina (od 15 do 26 let)

62. Instrumentální soubor – dospělá skupina (od 20 let)

63. Folkový soubor

64. Módní divadlo

65. Divadelní studio

66. Cirkusový soubor

67. Sólo vokál – first steps (od 4 do 6 let) 

68. Sólo vokál – mladší skupina (od 7 do 10 let) 

69. Sólo vokál – střední skupina (od 11 do 14 let) 

70. Sólo vokál – starší skupina (od 15 do 18 let) 

71. Sólo vokál – mládežnická skupina (od 19 do 26 let) 

72. Sólo vokál – dospělá skupina (od 27 let)

73. Sólový tanec first steps (od 4 do 6 let)

74. Sólový tanec – mladší skupina (od 7 do 10 let)

75. Sólový tanec – střední skupina (od 11 do 14 let)

76. Sólový tanec – starší skupina (od 15 do 18 let)

77. Sólový tanec – mládežnická skupina (od 19 do 26 let)

78. Sólový tanec – dospělá skupina (od 27 let)

79. Sólo instrumentál first steps (od 4 do 6 let)

80. Sólo instrumentál – mladší skupina (od 7 do 10 let)

81. Sólo instrumentál – střední skupina (od 11 do 14 let)

82. Sólo instrumentál – starší skupina (od 15 do 18 let)

83. Sólo instrumentál – mládežnická skupina (od 19 do 26 let)

84. Sólo instrumentál – dospělá skupina (od 27 let)

85. „Plein air“ (v rámci soutěže «Pražský akvarel»)

86. Individuální nominace (po dohodě s organizační komise)

*duety patří k sólovým nominacím

Věk účastníků

Děti od 4 let, mládež a dospělí bez věkového omezení. Výjimky mohou být v některých případech uznány, ale musí být individuálně probrány s organizační komisí.

Tolerance ve věkových limitech u nominací je 20%.

.

Festivalová porota

Porota je určená organizační komisí a skládá se z vážených osobností z české a evropské kultury, z učitelů předních hudebních a choreografických institucí v Evropě.

Kritéria hodnocení
  • celkový dojem (maximálně 10 bodů)

  • technika vystoupení (maximálně 10 bodů)

  • herecký výkon (maximálně 10 bodů)

  • hudební doprovod (maximálně 10 bodů)

  • originalita vystoupení a přednes (maximálně 10 bodů)

  • kostýmy a vzhled rekvizit (maximálně 10 bodů)

  CELKEM: maximálně 60 bodů od každého člena poroty

Oceňování účastníků

Porota určuje vítěze a předává účastníkům festivalu následující diplomy:

 • Grand Prix/Velká cena,

 • Laureát 1., 2. a 3. stupně,

 • Diplom 1., 2. a 3. stupně,

 • Účastník festivalu,

Peněžní ceny:

 • 200 EURO (Velká cena)

Peněžní výhra: Skupina oceněna Velkou cenou obdrží peněžní výhru ve výši 200 Euro (dvěstě Euro). Cena se vyplácí převodem na účet

Místo

Online

Lhůty pro podání přihlášky a poskytnutí materiálů

Lhůta pro podání přihlášky je 10. dubna 2021.

Lhůta pro předložení materiálů je 15. dubna 2021.

Kontrola materiálů od 10. dubna do 15. dubna. Nyní budete kontaktováni, pokud dojde k problémům s videem nebo žádosti.

Záslání diplomů 20. dubna 2021.

Materiály musí být nahrány na YouTube (www.youtube.com), instagram.

Cena

Festivalový poplatek je 25 eur za kolektiv / sólista („profesionální / scénické video), další nominace je 20 eur za kolektiv / sólista

Festivalový poplatek je 15 eur za kolektiv / sólista (domácí video), další nominace je 10 eur za kolektiv / sólista

Za příplatek si můžete objednat: video nebo písemné odborné hodnocení člena poroty (forma podání hodnocení závisí na členovi poroty). Cena je 15 eur

zaslání papírové verze diplomu poštou. Cena je 10 eur

osvědčení o účasti pro každého účastníka (emailem). Cena je 15 eur (do 10 účastníků) / 20 eur (od 10 účastníků)

PROGRAM ÚČASTI NA FESTIVALU (jednotlivé kroky)

Krok 1. Registrace přihlašky

Každý účastník soutěže (kolektivní nebo sólista) podá přihlášku

Platba se provádí převodem prostředků na paypal (z vaší bankovní karty) v eurech. Nebo na bankovní účět v korunech.

V přihlášce soubor / sólista uvede odkaz na video (youtube, instagram, VK).

Přihláška musí být zaslána e-mailem cyberart@pitagross.cz

Krok 2. Platba

V reakci na přihlášku zašle organizační výbor pokyny k platbě.

Každý účastník soutěže (kolektivní nebo sólista) provádí platbu.

Další podrobnosti budou zaslány e-mailem.

Krok 3. Výsledky

Shrnutí soutěže bude probíhat od 1. února do 10. dubna 2021. Výsledky soutěže budou zveřejněny 20. dubna 2021 na webových stránkách www.pitagross.cz v sekci Festivaly – Výsledky festivalů.

Diplomy budou zaslány do 20. dubna (včetně) e-mailem ve formátu JPEG.

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Technické požadavky

Každý účastník (kolektivní nebo sólista) musí v každé nominaci předložit 1 soutěžní video (max 5 min). Video vzhled musí být zveřejněno na Youtube, Instagram. Do soutěže se nebudou moci přihlásit žádné další zdroje videa.