USTANOVENÍ O MALIŘSKÉ SOUTĚŽI 

29.10-4.11.2019, 

3.1-9.1.2020, 

24.3.-30.4.2020

5.5.2020-11.5.2020

16.6.2020-22.6.2020

OBECNÁ NAŘÍZENÍ

Účel soutěže

Účelem soutěže je identifikovat a podporovat talentované mladé umělce a mistry dekorativního a užitého umění, rozvíjet kreativní potenciál a zlepšovat dovednosti účastníků soutěže a vytvářet stálý zájem o uměleckou činnost.

Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit studenti uměleckých škol, vysokých škol

Věk účastníků

Děti od 6 let, mládež do 26 let

Výjimky mohou být v některých případech uznány, ale musí být individuálně probrány s organizační komisí.

Tolerance ve věkových limitech u nominací je 20%.

Fáze soutěže
 • 1. etapa – domácí úkoly (přineseny s sebou, 2-3 práce od 1 účastníka nebo od skupiny spoluautorů)
 • 2. etapa – prezentace jejich děl (pro řemeslníci) a práce na objektu v Praze (pro malíře)
Ocenění

Porota určuje vítěze hlasováním a hodnocením. Vítězové obdrží diplom s uvedením místa ceny a zvláštních cen od poroty. Každý účastník také obdrží diplom o účasti v soutěži.

Termíny podání přihlášky

Nejzazší termín pro podání přihlášky je 31 dní před začátkem Festivalu. Pokud je dostupné schengenské vízum nebo je možné ho získat během krátké doby, pak jsou podmínky podání přihlášky probrány individuálně.

Cena

• Program – 3 dny/2 noci

Ubytování je ve 2*-3* hotelu ve 3-4 lůžkových pokojích. Každý účastník musí zaplatit poplatek ve výši 125/150 euro (bez/ s autobusem)

Cena zahrnuje: festivalový poplatek za 1 nominaci, registraci, festivalový program , ubytování na 3 dní/2 nocí, jídlo 2x denně (bez pití).

Cena je stejná pro všechny. Děti mladší než 2 roky neplatí (bez poskytnutí jednotlivého lůžka a jídla).

Příplatek za ubytování na 2 lůžka – 8 euro za den (za osobu), příplatek za ubytování 1 lůžko – 18 eura za den (za osobu)

• Program – 4 dny/3 noci

Ubytování je ve 2*-3* hotelu ve 3-4 lůžkových pokojích. Každý účastník musí zaplatit poplatek ve výši 165/185 euro (bez/ s autobusem) Cena zahrnuje: festivalový poplatek za 1 nominaci, registraci, festivalový program , ubytování na 4 dní/3 nocí, jídlo 2x denně (bez pití).

Cena je stejná pro všechny. Děti mladší než 2 roky neplatí (bez poskytnutí jednotlivého lůžka a jídla).

Příplatek za ubytování na 2 lůžka – 8 euro za den (za osobu), příplatek za ubytování 1 lůžko – 18 eura za den (za osobu)

• Program – 5 dnů/4 noci

Размещение в отеле 2*-3* в трех-четырех местных

Ubytování je ve 2*-3* hotelu ve 3-4 lůžkových pokojích. Každý účastník musí zaplatit poplatek ve výši 210/235 euro (bez/ s autobusem) Cena zahrnuje: festivalový poplatek za 1 nominaci, registraci, festivalový program, doprovodní program, ubytování na 5 dní/4 nocí, jídlo 2x denně (bez pití).

Cena je stejná pro všechny. Děti mladší než 2 roky neplatí (bez poskytnutí jednotlivého lůžka a jídla).

Příplatek za ubytování na 2 lůžka – 8 euro za den (za osobu), příplatek za ubytování 1 lůžko – 18 eura za den (za osobu)

• Program – 7 dnů/6 noci

Ubytování je ve 2*-3* hotelu ve 3-4 lůžkových pokojích. Každý účastník musí zaplatit poplatek ve výši 300/355 (bez/ s autobusem) Cena zahrnuje: festivalový poplatek za 1 nominaci, registraci, festivalový program, doprovodní program, ubytování na 7 dní/6 nocí, jídlo 3x denně (bez pití).

Cena je stejná pro všechny. Děti mladší než 2 roky neplatí (bez poskytnutí jednotlivého lůžka a jídla).

Příplatek za ubytování na 2 lůžka – 8 euro za den (za osobu), příplatek za ubytování 1 lůžko – 18 eura za den (za osobu)

человека).

• Festivalní zájezd Praha-Dražd`any/Vídeň/Budapest 

Ubytování je ve 2*-3* hotelu ve 3-4 lůžkových pokojích. Cena zahrnuje: festivalový poplatek za 1 nominaci, registraci, festivalový program , ubytování na 7 dní/6 nocí, jídlo 2x denně (bez pití) v Praze a 1xdenne v ostatních městech.

Praha-Dražd`any

 • 360/420 euro bez/ s autobusem skupina 10-15 os
 • 355/410 euro bez/ s autobusem skupina 16-30 os
 • 350/380 euro bez/ s autobusem) skupina od 31 os

Praha-Budapest : 

 • 350/485 euro bez/ s autobusem skupina 10-15 os
 • 345/430 euro bez/ s autobusem skupina 16-30 os
 • 340/385 euro bez/ s autobusem) skupina od 31 os

Прага-Вена:

 • 360/535 euro bez/ s autobusem skupina 10-15 os
 • 355/410 euro bez/ s autobusem skupina 16-30 os
 • 350/405 euro bez/ s autobusem) skupina od 31 os

Cena je stejná pro všechny. Děti mladší než 2 roky neplatí (bez poskytnutí jednotlivého lůžka a jídla).

Příplatek za ubytování na 2 lůžka – 8 euro za den (za osobu), příplatek za ubytování 1 lůžko – 18 eura za den (za osobu). Plátí pouze pro Prahu. Ostatní města – cena na vyžadání.

Storno poplatky
 • V případě stornování 30 a více dnů před soutěží stornovací poplatek není účtován (s výjimkou registračního poplatku 350 euro).

 • V případě stornování 15-29 dnů před soutěží je stornovací poplatek 15% celkové ceny programu.

 • V případě stornování účastí 3-14 dnů před soutěží je stornovací poplatek 25% ceny programu.

 • V případě stornování účastí 1-2 dny před soutěží je stornovací poplatek 50% ceny programu.

 • V případě stornování v den příjezdu je stornovací poplatek 100% ceny programu.

Ubytování

Ubytování je zajištěno v 2*-3* hotelech, dle vybrané kategorie

 • Po dohodě je možné ubytování v hotelu kategorie 4*

 • Stravování – porcované nebo formou bufetu (v závislosti na podmínkách hotelu). Během oběda se nápoje objednají samostatně. Průměrná cena nápoje je 1 euro. Platba se provádí na místě číšníkovi restaurace.

 • Check-in (přihlášení) od 14.00. Žádost s dřívějším přihlášením je nutné řešit individuálně s každou skupinou podle možností hotelu. Organizační komise festivalu musí být předem informována o dřívějším problému s přihlášením v hotelu.

 • Check-out (odhlášení) do 10.00. Žádost s pozdějším odhlášením je nutné řešit individuálně s každou skupinouCena za pozdější odhlášenímusí být probrána s vedoucím skupinyorganizační komisí a hotelemdle možností hoteluOrganizační komise festivalu musí být předem informována o problému s odhlášením v hotelu.

 • Kauce v hotelu – 10 Euro za osobu. Kauce bude vrácena při odhlášení.

Organizační komise si vyhrazuje právo změnit hotel (podle počtu účastníků a možností hotelu), ale tato změna nesmí být na úkor kvality ubytování.

Stravování

PROGRAM ÚČASTI NA FESTIVALU (jednotlivé kroky)

Krok 1. Registrace přihlášky

Každý účastník festivalu (skupina nebo jednotlivec) musí organizační komisi předat přihlášku a poskytnout následující dokumenty, které budou schvalovat záměr účastnit se festivalu:

 • podepsané vedoucím skupiny (jednotlivce) nebo vysílající strany dané ustanovení, potvrzující souhlas s podmínkami provedení festivalu.

 • dokument aktuálních nařízení podepsaný vedoucím skupiny (nebo podpis jednotlivce) nebo cestovním zprostředkovatelem, kterým se vyjadřuje souhlas s vedením festivalu. Kopie potvrzení o provedení platby ve výši 350 euro za skupinu. Tato předběžná platba bude odečtena z celkové sumy a nejedná se o dodatečnou platbu.

 • Odezvou na přijatou přihlášku a podepsané ustanovení organizační komise festivalu zasílá fakturu za registrační poplatek ve výši 350 euro, záruční list a souhlas s fotografováním a videonatačením. Účastník festivalu se zavazuje zaplatit fakturu během 5 pracovních dnů a zaslat organizační komise festivalu:

 • kopii potvrzení o provedení platby ve výši 350 euro za skupinu. Tato předběžná platba bude odečtena z celkové sumy, nejedná se o dodatečnou platbu.

 • seznam členů delegace

 • podepsaný záruční list

Přihláška, kopie platební žádosti a podepsané ustanovení mohou být zaslány na email – vl.asya@mail.ru

Pozor! Podáním přihlášky se automaticky předpokládá, že vedoucí skupiny a všechny zodpovědné osoby přečetli a souhlasí sustanovením festivalu.

Krok 2. Odbržení pozvánky

Jako odpověď (schválení přihlášky) a potvrzení přijetí dokumentů o záměru organizační komise zašle OFICIÁLNÍ POZVÁNKU k účasti na festivalu, potvrzení o rezervaci v hotelu a potvrzený seznam účastníků.

Krok 3. Repertuar

Soubor poskytuje:

 • vyplněný formulář pro představení (s jasně danou nominací a soutěžním programem) ubytování skupiny (ubytovací schéma/plán)

Krok 4. Platba
 • Platba za festival se provádí podle následujícího schématu:

  zaplacení registračního poplatku 350 euro. V případě zrušení účasti na festivalu se registrační poplatek nevrací. Registrační poplatek není dodatečnou platbou a v budoucnu bude vzat v úvahu při vzájemném účtování.

  Základní platbu za účast lze provést dvěma způsoby:

  1. převodem na účet (nejpozději do 5 pracovních dnů před začátkem festivalu)

  2. hotovosti v den příjezdu skupiny (před přihlášením do hotelu)

  V případě platby v hotovosti je nutné vyplnit záruční list.

Krok 5. Soutěž

Pořádání soutěži v souladu s navrženým programem organizační komise festivalu.

ORGANIZAČNÍ DETAILY

Program soutěže

Program soutěže uvedený na internetových stránkách je informativní. Konečný program s přesnými termíny každé exkurze bude předán vedoucímu skupiny v první den příjezdu do místa konání. Organizační komise si ponechává právo změnit náplň exkurzních dnů, zachovává počet exkurze podle programu.

Organizační komise by měla být informovaná o veškerých požadovaných změnách minimálně 15 dnů před začátkem soutězi. Změny programu po příjezdu do Prahy nejsou možné.

Mini skupiny 1-6 osob

Každá malá skupina je spojena s jinou skupinou, a proto program bude orientován na program jiné skupiny. Doprava letiště/nádraží – hotel – letiště/nádraží je placena zvlášť na základě ceny: 1-3 osob – 60 euro, 4-6 osob – 80 euro.

Stáhnout ustanovení